پرداخت چک و اقساط

ابتدا سفارشتون رو از طریق سایت ثبت میکنید و گزینه پرداخت به صورت چک را میزنید

مبلغ فاکتور خرید حتما باید بالای ۳0 میلیون تومان باشد

ثلث مبلغ فاکتور به صورت نقدی پرداخت میشود و مابقی با توجه به مبلغ فاکتور طی بازه زمانی 30-45 روزه چک صیادی گرفته می شود .

چک صیادی ابتدا استعلام گرفته میشود و پس از تاییدیه واحد مالی، در سامانه صیادی ثبت خواهد شد سپس از طریق شرکت ملی پست چک ارسال می شود .

پس از دریافت چک توسط مجموعه سفارشتون ارسال میشود